Dodana: 4 sierpień 2020 10:35

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2020 10:35

„Sybir Ziemia Cierpień”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Białymstoku złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie publikacji: Sybir Ziemia Cierpień” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu untitled-01.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 4 sierpnia 2020r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook