Dodana: 14 kwiecień 2020 15:40

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2020 15:40

„Ojce mówili…” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 09 kwietnia 2020 r. Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Ojce mówili…” Święte Miejsce w Brzeźnicy gm Brańsk” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu Kościół_Wniebowzięcia_NMP_w_Brańsku_1.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot. wikipedia.pl

 

facebook