Dodana: 9 lipiec 2020 09:47

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 09:47

„Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą”- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 07 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Historyczne złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu pth.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 lipca 2020 r. do dnia
16 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook