Dodana: 24 lipiec 2020 14:05

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2020 14:05

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 20 lipca 2020 r. Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rok metalowego szczura”- premiera spektaklu w Siedlisku Kultury Solniki 44 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu cinema-4609877_1920.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 lipca 2020 r. do dnia
29 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego

fot. pixabay

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook