Dodana: 20 kwiecień 2016 10:43

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2016 10:43

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2016 r.)

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2016 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w dniu 11 stycznia 2016 r. w 49 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 233 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 51 osobom.

Etap okręgowy (wojewódzki) odbył się 16 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Z zakwalifikowanych 51 uczniów w eliminacjach udział wzięło 47 osób z 27 szkół.

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Po emocjach związanych z koniecznością przeprowadzenia dogrywki, wyłoniono najlepszą dwunastkę uczestników, którzy wzięli udział w eliminacjach ustnych. Polegały one na udzieleniu, w obecności publiczności, odpowiedzi na sześć pytań problemowych.

Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br. w Krakowie.

Laureaci:

I miejsce: Maja Dominika Przybysz – III LO im. A. Lityńskiego w Suwałkach
II miejsce: Piotr Ryszkiewicz – LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce

III miejsce: Sylwia Dziemitko – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

IV miejsce: Urszula Jabłońska – I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

IV miejsce: Daria Łada – II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży

IV miejsce: Adam Filip Płoński – I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

VII miejsce: Mateusz Mikołaj Lemiesz – Technikum Leśne w Białowieży

 

Eliminacje wzbogacił wykład Pana dr hab. Piotra Banaszuka, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej,  pt.”Wycena wartości przyrody – funkcje i świadczenia ekosystemalne” oraz wystąpienie Pana Krzysztofa Łuczaja – Członka Zarządu LSA Sp. z o.o. w Białymstoku na temat innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów paleniskowych (popiołów).

 

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki środkom z budżetu Województwa Podlaskiego oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Ponadto nagrody rzeczowe ufundowali: Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, LSA sp. z o.o. w Białymstoku oraz parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa.

Komisja Konkursowa etapu okręgowego XXXI OWE

  1. Alina Tugeman  - Wiceprzewodnicząca Komitetu Wojewódzkiego OWE
  2. dr  hab. Piotr Banaszuk , prof. nadzw. PB - Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska
  3. prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz  - Kierownik Zakładu Zoologii Kręgowców Wydział Biologiczno – Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  4. dr hab. Andrzej Gębczyński  - Zakład Zoologii Zwierząt  Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku
  5. Aniela Stojanowska  - metodyk nauczania biologii
  6. Beata Bezubik – p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
  7. Andrzej Grygoruk  - Biebrzański Park Narodowy
  8. Teresa Świerubska - Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  9. Elżbieta Piotrowska  - p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska UMWP

 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością również:

Bogusław Deptuła – Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego OWE;

Marian Magnuszewski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

Krzysztof Łuczaj – Członek Zarządu LSA Sp. z o.o. w Białymstoku;

Hanna Schmidt – Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego;

Jerzy Kostrzewski – Zastępca Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego;

Anna Sidorowicz – Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

Anna Brańska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;

Magdalena Wiśniewska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;

Aneta Komisarczyk – przedstawiciel Toyota Motor Poland.

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departamentu Ochrony Środowiska: Anna Radziejewska, Agnieszka Adamczuk, Karol Mruczek, Karol Krupiński, Renata Łapińska, Agnieszka Kowalewska – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego OWE

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook