Dodana: 25 kwiecień 2013 08:29

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2013 08:29

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2013 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w dniu 10 stycznia 2013 r. w 59 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 365 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 113 osobom.

Etap wojewódzki odbył się 20 kwietnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzył Pan Walenty Korycki – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, witając zebranych w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.
Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez blisko 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Wyłoniona po niej najlepsza dwunastka wzięła udział w eliminacjach ustnych, które polegały na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca br. w Katowicach.

Laureaci:
I miejsce: Piotr Fiedorczuk – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
II miejsce: Tomasz Esman – Technikum Leśne w Białowieży
III miejsce: Igor Jabłoński – LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
IV miejsce: Sebastian Miernik – I LO im. T. Kościuszki w Łomży
V miejsce: Rafał Mateuszuk – I LO im. G. Piramowicza w Augustowie
VI miejsce: Gabriel Czepe – I LO im. G. Piramowicza w Augustowie
VII miejsce: Andrzej Mystkowski – LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem

Imprezę uświetniła zabawna i pouczająca prezentacja pt. „Reguła przetrwania, czyli strategia obronna owadów” dr hab. inż. Tomasza  Mokrzyckiego z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie.

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki środkom z budżetu Województwa Podlaskiego oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Ponadto nagrody rzeczowe ufundowali: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku oraz parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa.

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXVIII OWE
1. Bogusław Deptuła – Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego OWE
2. Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
3. Aniela Stojanowska – metodyk nauczania biologii
4. dr inż. Tomasz Mokrzycki – adiunkt w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii Wydziału Leśnego SGGW, Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWE
5. dr Mirosław Stepaniuk – Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
6. Marek Masłowski – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
7. Andrzej Grygoruk  – Wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
8. Joanna Kurzawa  – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
9. Teresa Świerubska – Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego
10. Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
11. Franciszek Górski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
12. Barbara Gołowacz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
13. Anna Brańska – Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
14. Magdalena Wiśniewska – Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
15. Leszek Lulewicz
16. Anna Radziejewska
17. Agnieszka Adamczuk
18. Marta Goryś
19. Joanna Bieluci
20. Beata Kozak
21. Ewa Gosiewska
22. Karol Mruczek
23. Karol Krupiński
24. Agnieszka Kowalewska – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego OWE

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook