Dodana: 21 styczeń 2010 09:15

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2010 09:15

Edukacja Ekologiczna

 

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Województwa Podlaskiego, dobro jego mieszkańców i ochronę cennych zasobów przyrodniczych, Samorząd Województwa Podlaskiego podejmuje się realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspierania realizacji inicjatyw w tym zakresie przez inne podmioty, m.in.: organizacje pozarządowe, placówki kultury i oświaty, samorządy lokalne oraz przedsiębiorców.  

facebook