Dodana: 19 kwiecień 2011 07:18

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2011 07:18

XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2011 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w dniu 10 stycznia 2011 r. w 62 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 379 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 88 osobom.
Etap wojewódzki odbył się 16 kwietnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzyła Pani Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, witając zebranych w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego:

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez blisko 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Wyłoniona po niej najlepsza dwunastka wzięła udział w eliminacjach ustnych, które polegały na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br. w Poznaniu Laureaci:
I miejsce: Kamil Banach – I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie
II miejsce: Karol Kopańko – ZS im. Gen. N. Sulika LO w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce: Magdalena Czajkowska – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
IV miejsce: Tomasz Lewczuk – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
V miejsce: Anna Dąbrowska – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
VI miejsce: Piotr Fiedorczuk – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
VII miejsce: Michał Zajkowski – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Imprezę uświetnił spektakl Grupy Teatralnej „Na skraju” z I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku pt.: „Smutna a zarazem wesoła historia pewnego mniszka”, po którym wszystkim poprawiły się humory.
Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, Lokalną Grupę Działania „Puszcza Knyszyńska”, Stowarzyszenie „Szukamy Polski” w Białymstoku oraz parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa.

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXVI OWE
1. Bogusław Deptuła – Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego OWE
2. Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
3. Aniela Stojanowska – metodyk nauczania biologii
4. dr inż. Tomasz Mokrzycki – adiunkt w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii Wydziału Leśnego SGGW, Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWE
5. Beata Bezubik – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody
6. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
7. Mariusz Sachmaciński – dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
8. Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
9. Franciszek Górski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
10. Hanna Schmidt – Białowieski Park Narodowy
11. Barbara Gołowacz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
12. Ewa Majewska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Przewodnicząca Międzyzakładowego Koła Ligii Ochrony Przyrody przy RDLP w Białymstoku
13. Urszula Męczkowska – Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
14. Katarzyna Płońska – Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
15. Elżbieta Gromadzka  – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
16. Małgorzata Łuszyńska  – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
17. Katarzyna Zajkowska
18. Elżbieta Piotrowska
19. Agnieszka Adamczuk
20. Marta Goryś
21. Joanna Bieluci
22. Aneta Wojciak
23. Ewa Gosiewska
24. Marlena Grzybowska – laureatka XIX edycji Olimpiady z 2004 r. 
25. Karol Mruczek
26. Karol Krupiński
27. Agnieszka Kowalewska – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego OWE

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook