Dodana: 22 styczeń 2010 10:17

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 10:17

XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2007 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w 10 stycznia 2007 r. w 79 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 996 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 109 osobom.

Etap wojewódzki odbył się 28 kwietnia 2007 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzył Pan Jarosław Idźkowski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego:

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez 58 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Spośród osób, które uzyskały co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, po przeprowadzeniu dwóch dogrywek, Komisja Konkursowa wybrała do etapu ustnego najlepszą dwunastkę. Część ustna polegała na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 1 – 3 czerwca br. w województwie łódzkim.
Laureaci:
I miejsce: Anna Kuptel – ZS z DNJB w Hajnówce
II miejsce: Andrzej Wierciński – ZS w Siemiatyczach
II miejsce: Jakub Czarnecki – I LO w Hajnówce
III miejsce: Jakub Mrozek – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
IV miejsce: Krzysztof Stanisławski – II LO w Białymstoku
V miejsce: Magdalena Muszyńska – V LO w Białymstoku
VI miejsce: Tomasz Baranowski – I LO w Suwałkach

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku.

Siódemka Laureatów wraz z opiekunami:

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXII OWE

1.            Przewodniczący:

Bogusław Deptuła – Narwiański Park Narodowy

2.      Wiceprzewodnicząca:
Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
Członkowie:
3. Małgorzata Karaś – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

4.Aniela Stojanowska – matodyk nauczania biologii
5. Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Łomży
6. Barbara Gołowacz – Wojewódzki Konserwator Przyrody
7. Agnieszka Prokop – Podlaski Urząd Wojewódzki
8. Katarzyna Łantowska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
9. Marta Goryś – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
10. Agnieszka Adamczuk – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
11. Aneta Wojciak – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
12. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

13. Romuald Luto – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
13. Jarosław Krawczyk – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
15.  Sekretarz: 
Agnieszka Kowalewska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook