Dodana: 22 styczeń 2010 08:24

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 08:24

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2009 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w dniu 12 stycznia i 13 marca 2009r.  w 81 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 772 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 92 osobom.


Etap wojewódzki odbył się 18 kwietnia 2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzyła Pani Anna Radziejewska z Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, witając zebranych w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego:

Słowa uznania i wsparcia od Podlaskiego Kuratora Oświaty – Pana Jerzego Kiszkiela:

oraz Lecha Magrela – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez blisko 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Najlepsza dwunastka, wyłoniona po dodatkowej dogrywce, wzięła udział w eliminacjach ustnych, które polegały na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca br. w Warcinie (woj. pomorskie).
Laureaci:
I miejsce: Hubert Zambrowski – Zespół Szkół Leśnych im. leśników Polskich w Białowieży
II miejsce: Piotr Pugacz – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
III miejsce: Tomasz Grądzki – I LO im. T. Kościuszki w Łomży
IV miejsce: Daria Kamińska – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
V miejsce: Magdalena Sienkiewicz – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Biał.
VI miejsce: Wojciech Wąsewicz – III LO w Suwałkach
VII miejsce: Katarzyna Piskorska – II LO z DNJB w Hajnówce


Pan Marek Olejnicki – Dyrektor Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku oraz Pani Anna Radziejewska z Urzędu Marszałkowskiego wręczają nagrodę laureatowi I miejsca Hubertowi Zambrowskiemu:


Pan Bogusław Deptuła – Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wręcza nagrodę laureatowi II miejsca Piotrowi Pugaczowi:

Pani Anna Radziejewska – z Urzędu Marszałkowskiego wręcza nagrodę laureatowi III miejsca Tomaszowi Grądzkiemu:

Pani Jolanta Den z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wręcza nagrodę laureatce IV miejsca Darii Kamińskiej:

Pan Ryszard Modzelewski – Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego wręcza nagrodę laureatce V miejsca Magdalenie Sienkiewicz:

Pan Andrzej Grygoruk – Wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wręcza nagrodę laureatowi VI miejsca Wojciechowi Wąsewiczowi:

Pani Aniela Stojanowska wręcza nagrodę laureatce VII miejsca Katarzynie Piskorskiej:

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku i Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna”.

Laureaci wraz z opiekunami oraz członkowie Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXIII OWE

1.       Bogusław Deptuła – Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego OWE

2.       Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku

3.       Aniela Stojanowska – metodyk nauczania biologii

4.       Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura
       w Łomży

5.       Franciszek Górski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

6.       Ryszard Modzelewski – Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

7.       Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

8.       Andrzej Demianowicz – Prezes Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku

9.       Edyta Jakubowska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
       w Białymstoku

10.   Andrzej Karczewski – Białowieski Park Narodowy


      Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku:

11.   Barbara Gołowacz

12.   Ewa Majewska

13.   Jolanta Den

14.   Romuald Luto

15.   Jarosław Krawczyk 

 

      Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
      w  Białymstoku:

16.   Urszula Augustynowicz

17.   Katarzyna Płońska

 

      Przedstawiciele Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej:

18.   Jolanta Ryś

19.   Karolina Prończyk

 

      Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
      w Białymstoku Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

20.   Anna Radziejewska

21.   Agnieszka Adamczuk

22.   Marta Goryś

23.   Joanna Bieluci

24.   Beata Kozak

25.   Aneta Wojciak

26.   Karol Mruczek

27.   Agnieszka Kowalewska – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego OWE

 

Etap centralny odbył się w dniach 5 – 7 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie (woj. pomorskie). W finale wzięło udział 109 uczniów – najlepszych po eliminacjach we wszystkich województwach.

Reprezentacja województwa podlaskiego na uroczystym otwarciu finału (od lewej):
Hubert Zambrowski – ZSL w Białowieży,
Piotr Pugacz – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
Wojciech Wąsewicz – III LO w Suwałkach,
Tomasz Grądzki – I LO im. T. Kościuszki w Łomży,
Magdalena Sienkiewicz – ZS im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
Daria Kamińska – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku,
Katarzyna Piskorska – II LO z DNJB w Hajnówce

Test pisemny wyłonił 10 laureatów, którzy wzięli udział w eliminacjach ustnych. Polegały one na odpowiedzi na 5 pytań problemowych oraz trzech pytań praktycznych: rozpoznanie gatunku rośliny (na podstawie żywego okazu), rozpoznanie gatunku owada (na podstawie zdjęcia) oraz rozpoznanie głosów zwierząt (na podstawie nagrań). Wszyscy laureaci zdobyli nagrodę najważniejszą – indeks na wybrany kierunek studiów na jednej z 60 uczelni wyższych w kraju.

Po teście pisemnym uczniowie z podlaskiego zdobyli IV miejsce w rankingu województw.

Eliminacje ustne wyłoniły zwycięzcę, którym został uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz ustaliły kolejność zajętych przez laureatów miejsc. W grupie tej na IX miejscu znalazł się Wojciech Wąsewicz – uczeń II klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, przygotowany do OWE przez nauczycielkę Małgorzatę Krzesicką.

 

Wojtek odbiera nagrodę od przedstawiciela Komitetu Głównego OWE:

 

 

Wszystkim laureatom i finalistom finału centralnego XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Laureaci i Komisja Konkursowa finału centralnego XXIV OWE:

 

 

Siedziba Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie, zabytkowy XVII-wieczny dwór, który w 1867 roku stal się siedzibą Ottona von Bismarcka – księcia von Lauenburg, niemieckiego polityka, premiera Prus, kanclerza Rzeszy zwanego Żelaznym Kanclerzem:

 

 

Po trudach eliminacji pisemnych uczestnicy finału zostali zaproszeni na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego.

 

Ruchome Wydmy Czołpińskie w Słowińskim Parku Narodowym:

 

 

 

 

 

Nasi na wydmach:

 

 

Nasi nad Bałtykiemu:

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook