Dodana: 19 kwiecień 2010 13:20

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2010 13:20

XXV jubileuszowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2010 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w dniu 11 stycznia 2010 r. w 66 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 373 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 101 osobom.

Etap wojewódzki odbył się 17 kwietnia 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzyła Pani Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, witając zebranych w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez blisko 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody. W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Wyłoniona po niej najlepsza dwunastka wzięła udział w eliminacjach ustnych, które polegały na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca br. w Białowieży.

Laureaci:
I miejsce: Łukasz Szczerbiński – ZS LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
II miejsce: Monika Jastrzębska – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
III miejsce: Michał Zajkowski – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
IV miejsce: Mateusz Cholewski – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
V miejsce: Aleksandra Dzik – ZS z DNJB II LO w Hajnówce
VI miejsce: Piotr Topolewski – ZS im. Gen. N. Sulika LO w Dąbrowie Białostockiej
VII miejsce: Jakub Słowik – Zespól Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, środkom z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa.

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXV OWE

1. Bogusław Deptuła – Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego OWE
2. Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
3. Aniela Stojanowska – metodyk nauczania biologii
4. Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
5. Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
6. Franciszek Górski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
7. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
8. Małgorzata Wnuk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
9. Elżbieta Jabłońska – Białowieski Park Narodowy
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku:
10. Barbara Gołowacz
11. Ewa Majewska
12. Jolanta Den
13. Romuald Luto
14. Jarosław Krawczyk
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku:
15. Urszula Męczkowska
16. Katarzyna Płońska
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
17. Katarzyna Zajkowska
18. Elżbieta Piotrowska
19. Anna Radziejewska
20. Agnieszka Adamczuk
21. Marta Goryś
22. Joanna Bieluci
23. Aneta Wojciak
24. Ewa Gosiewska
25. Agnieszka Kowalewska – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego OWE

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia na finale centralnym jubileuszowej Olimpiady w Białowieży (4-6 czerwca br.).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook