Dodana: 22 styczeń 2010 10:15

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 10:15

XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2006 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w styczniu 2006 r. w 82 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 2 332 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 117 osobom.

Etap wojewódzki odbył się 22 kwietnia 2006 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzył Wicemarszałek Województwa Podalskiego Jan Kamiński.

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez 58 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Spośród osób, które uzyskały co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybrała do etapu ustnego najlepszą dwunastkę. Część ustna polegała na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym.
Laureaci:
I miejsce: Krzysztof Ryszard Gaszewski – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
II miejsce: Dorota Budlewska – I LO w Łapach
II miesce: Rafał Śledziewski – I LO im. T. Kościuszki w Łomży
III miejsce: Andrzej Wierciński – ZS im. KEN w Siemiatyczach
IV miejsce: Krzysztof Stanisławski – II LO w Białymstoku
V miejsce: Małgorzata Anna Konarzewska – IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku
VI miejsce: Anna Kuptel – ZS z DNJB w Hajnówce

Pan Roman Kowalski - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wręcza główną nagrodę zwycięzcy Krzysztofowi Gaszewskiemu:


Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku.

Zwycięzca odbiera nagrodę z rąk Pana Marka Olejnickiego - Dyrektora Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddziału w Białymstoku:

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXI OWE

1.      Przewodniczący:
Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
Członkowie:
2. Aniela Stojanowska – matodyk nauczania biologii
3. Małgorzata Karaś – wicedyrektor Białowieskiego Parku narodowegoi
4. Barbara Gołowacz – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
5. Magdalena Kiercul – Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstokui
6. Małgorzata Murawska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
7. Anna Radziejewska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
8. Agnieszka Adamczuk – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
9. Aneta Wojciak – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
10. Romuald Luto – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
11. Jarosław Krawczyk – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
12. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
13.  Sekretarz: 
Agnieszka Kowalewska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook