Dodana: 22 styczeń 2010 08:24

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 08:24

XXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2008 r.)

Etap podstawowy przeprowadzony został w 8 stycznia 2008 r. w 77 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 1 988 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Udało się to 130 osobom.

Etap wojewódzki odbył się 26 kwietnia 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uroczystość otworzyła Pani Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, witając zebranych w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez blisko 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych. Spośród osób, które uzyskały co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, po przeprowadzeniu dwóch dogrywek, Komisja Konkursowa wybrała do etapu ustnego najlepszą dwunastkę. Część ustna polegała na udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 6 – 8 czerwca br. w Wolińskim Parku Narodowym.
Laureaci:
I miejsce: Rafał Śledziewski – I LO w Łomży
II miejsce: Krzysztof Stanisławski – II LO w Białymstoku
III miejsce: Katarzyna Zdanowicz – II LO z BJN w Bielsku Podlaskim
IV miejsce: Karol Rybałtowski – I LO w Białymstoku
V miejsce: Elżbieta Zawadzka – I LO w Łomży
VI miejsce: Jakub Mrozek – ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
VII miejsce: Julita Sacharczuk – II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

Pan Marek Olejnicki – Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku wręcza nagrodę laureatowi I miejsca Rafałowi Śledziewskiemu:
 

Pan Bogusław Deptuła – Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wręcza nagrodę laureatowi II miejsca Krzysztofowi Stanisławskiemu:

Pani Katarzyna Łantowska – Zastępca Dyrektora Departamentu infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wręcza nagrodę laureatce III miejsca Katarzynie Zdanowicz i jej nauczycielce – Irenie Trojanczuk:

Pan Andrzej Grygoruk – Wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wręcza nagrodę laureatowi VI miejsca Jakubowi Mrozkowi i jego nauczycielce – Wisławie Szwed:

 

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku.

Siódemka Laureatów wraz z opiekunami:

 

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XXIII OWE

1.            Przewodniczący:

Bogusław Deptuła – Narwiański Park Narodowy

2.      Wiceprzewodnicząca:
Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku
Członkowie:
3. Aniela Stojanowska – matodyk nauczania biologii
4. Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Łomży

5. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

6. Andrzej Demianowicz – Prezes Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku

     przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku:
6. Barbara Gołowacz

7. Romuald Luto
8. Jarosław Krawczyk 

     przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku:

9. Grzegorz Sznel

10. Michał Kiełcz

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
11. Katarzyna Łantowska
12. Agnieszka Adamczuk

13. Marta Goryś

14. Ewa Gosiewska

15. Beata Kozak

16. Aneta Wojciak

17. Karol Mruczek

18.  Sekretarz: 
Agnieszka Kowalewska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Członkowie Komisji Konkursowej:

 

Etap centralny odbył się w dniach 6 – 8 czerwca 2008 r. w Centrum Edukacyjno – Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. W finale wzięło udział 112 uczniów – po siedmiu reprezentantów z każdego województwa.

Test pisemny i dogrywki wyłoniły 10 laureatów, którzy wzięli udział w eliminacjach ustnych. Polegały one na odpowiedzi na 6 pytań problemowych oraz trzech pytań praktycznych: rozpoznanie gatunku rośliny (na podstawie żywego okazu), rozpoznanie gatunku ptaka (na podstawie zdjęcia) oraz rozpoznanie głosów zwierząt (na podstawie nagrań). Wszyscy laureaci zdobyli nagrodę najważniejszą – indeks na wybrany kierunek studiów na jednej z 60 uczelni wyższych w kraju.

Eliminacje ustne wyłoniły zwycięzcę, którym został Paweł Stapiński z Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku oraz ustaliły kolejność zajętych przez laureatów miejsc. W grupie tej na IV miejscu znalazł się Jakub Mrozek – uczeń II klasy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.

Jakub po odebraniu nagrody ufundowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 

W przyszłym roku, po zdaniu matury, Jakub wybiera się na biotechnologię na Uniwersytecie Gdańskim.

Wszystkim laureatom i finalistom finału centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Laureaci, Komisja Konkursowa i organizatorzy finału centralnego XXIII OWE:

 

Punkt widokowy na wzgórzu Gosań – najwyższym wzniesieniu polskiego wybrzeża (95 m n.p.m.) na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Rozciąga się z niego widok na Zatokę Pomorską:

 

 

 

Jezioro Turkusowe na terenie Wolińskiego Parku Narodowego:

 

 

Bieliki w Zagrodzie Pokazowej na terenie Wolińskiego Parku Narodowego

 

 

 

Wybrzeże klifowe (widok z plaży w Międzyzdrojach):

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook