Dodana: 22 styczeń 2010 10:14

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 10:14

XIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 2004 r.

Eliminacje przebiegały następująco:

 • Etap podstawowy przeprowadzony został 16 stycznia w 92 szkołach ponadgimnazjalnych; wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 2 451 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego.
 • Etap rejonowy przeprowadzony został 20 marca w trzech grupach w województwie: 
  -  w Sali Konferencyjnej Domu Technika w Białymstoku,
  - w Zespole Szkół Drzewnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży,
  - w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
  Wzięło w nim udział 212 uczniów z 84 szkół. Eliminacje wyłoniły 70 uczniów z 45 szkół, którzy następnie wzięli udział w etapie wojewódzkim.
 • Etap wojewódzki odbył się 17 kwietnia w Zespole Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku. Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez niemal 50 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
  W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, podobnie jak w etapach poprzednich. Spośród osób, które uzyskały co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa miała za zadanie wybrać do etapu ustnego najlepszą dwunastkę, ale nie obyło się bez dogrywki. Czworo uczestników musiało odpowiedzieć na dodatkowe dziesięć pytań testowych, dzięki którym dwoje z nich awansowało do następnej części.
  W czasie rozwiązywania przez uczniów testu, ich opiekunowie mieli okazję wzięcia udziału w spotkaniu autorskim z panem Januszem Koronkiewiczem – białostockim literatem sławiącym w swoich książkach legendy, historię i piękno przyrody Podlasia.
  Część ustna polegała na rozwiązaniu trzech pytań praktycznych i trzech problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym.
  Laureaci:
  1.      Marcin Fiedorowicz – I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
  2.      Dobrosław Woroniecki – ZSL im. Leśników Polskich w Białowieży
  3.      Małgorzata Nowikowska – ZSL im. Leśników Polskich w Białowieży
  4.      Wioleta Citko – VII LO w Białymstoku
  5.      Marlena Grzybowiska – I LO w Łapach
  6.      Marcin Myszko – I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
  7.      Bernard Gładysz – VII LO w Białymstoku
  Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz nagrodom rzeczowym przekazanym przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku.

Komisja Konkursowa etapu wojewódzkiego XIX OWE

1. Przewodniczący:
Bogusław Deptuła – dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
2. Wiceprzewodniczący:
Alina Tugeman – Urząd Miejski w Białymstoku

Członkowie:
3. Agnieszka Adamczuk – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska
4. Tomasz Czarnecki – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
5. Barbara Gołowacz – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
6. Andrzej Grygoruk – wicedyrektor Biabrzańskiego Parku Narodowego
7. Romuald Luto – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
8. Krzysztof Łaziuk – Nadleśnictwo Supraśl
9. Małgorzata Murawska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska
10. Krzysztof Oniszczuk – Wojewódzki Konserwator Przyrody
11. Agnieszka Prokop – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
12. Aniela Stojanowska – nauczyciel biologii
13. Sekretarz: 
Agnieszka Kowalewska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska

 • Etap centralny odbył się w dniach 4-6 czerwca w Ustroniu na terenie województwa śląskiego.

Lista laureatów:

Miejsce   Imię i nazwisko           Szkoła
     I        Krzysztof Kozak          Liceum Ogólnokształcące
                                                   im. Stefana Batorego Warszawa 
     I        Tomasz Mróz               Zespół Szkół Ogólnokształcących
                                                   im R. Traugutta Lipno
     II        Paweł Dominik              Liceum Ogólnokształcące Opatów
     II        Iga Kucharska              Prywatne Żeńskie Liceum sióstr  
                                                   Urszulanek Wrocław
     II        Agnieszka Arent          Zespół Szkół
                                                   Hotelarsko-Gastronomicznych Gdynia
     III       Magdalena Pleśniak      Liceum Ogólnokształcące 
                                                    im. M. Kopernika Lubin
     IV      Arkadiusz Galuba        Liceum Ogólnokształcące 
                                                   im. A. Asnyka Kalisz
     IV      Dorota Bestry               II Liceum Ogólnokształcące 
                                                   im. Mieszka I Szczecin
     IV      Marlena Grzybowska  I Liceum Ogólnokształcące Łapy
     IV      Małgorzata Marciniak   Liceum Ogólnokształcące im.Gabike

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook