Dodana: 21 lipiec 2022 09:19

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2022 09:19

„Z-Biegowisko – Kolno 2022” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uczniowski Klub Sportowy Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie złożył w środę, 20 lipca ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Z-Biegowisko – Kolno 2022”.

Mężczyzna biegnący leśną ścieżką

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook