Dodana: 21 wrzesień 2022 15:07

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2022 15:07

„Pływacki Łomżing” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta została złożona 16 września 2022 r. na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Iswim, pn. „Pływacki Łomżing”. Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

jezioro, pływanie.jpg

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@wrotapodlasia.pl  w terminie od dnia 22 września 2022 r. do dnia 28 września  2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść oferty w załączeniu. 

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook