Dodana: 10 sierpień 2022 11:32

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2022 11:34

Ultramaraton Nadbużański. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

9 sierpnia 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Ultramaratonu Nadbużańskiego pn. „Ultramaraton Nadbużański”.

Ludzie biegną

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook