Dodana: 22 sierpień 2022 10:08

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2022 10:08

„Organizacja Mistrzostw Polski w Sztafetach” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 19 sierpnia 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Prefbet-Sonarol pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w Sztafetach”.

dzwonek w tle bieżnia

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook