Dodana: 30 czerwiec 2022 11:44

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2022 10:09

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wykonanie zadania pod nazwą: „Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej oraz piłce siatkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego”. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczona jest kwota 1 mln 100 tys. zł.

Boisko piłkarskie widoczne z lotu ptaka

Jest to zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 22 lipca 2022 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert www.witkac.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook