Dodana: 11 sierpień 2022 14:19

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2022 14:19

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce siatkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego”. Jest to zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[09.04.2022] Mecz I ligi siatkówki mężczyzn BAS-19.jpg

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 6 września 2022 r. według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert www.witkac.pl.                            

Na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznacza się kwotę 550.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook