Dodana: 28 czerwiec 2022 09:35

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2022 10:41

„Przygotowanie i wydrukowanie książki pt. „Siła, Radość, Piękno. Z historii sportu II LO w Białymstoku” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Akademia Sportu „Atleta” Wasilków złożyła ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i wydrukowanie książki pt. „Siła, Radość, Piękno. Z historii sportu II LO w Białymstoku”.

Dziewczyna trzyma w ręku oszczep

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 5 lipca 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook