Dodana: 14 wrzesień 2022 12:38

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2022 11:42

I Grand Prix Polski Seniorów w tenisie - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

We wtorek, 13 września złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego pn. „I Grand Prix Polski Seniorów w tenisie”.

Zawodnicy grają przy stole w tenisa stołowego

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook