Dodana: 27 lipiec 2022 09:13

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2022 09:13

„Wakacje ze Sportem” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Księżyno złożył we wtorek, 26 lipca ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje ze Sportem”.

Dzieci w czerwonych koszulkach i niebieskich spodenkach ćwiczą na sali gimnastycznej

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook