Dodana: 24 lipiec 2019 14:37

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2019 14:37

"VII Memoriał imienia Pawła Wojciechewicza”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 24 lipca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Piłkarze” Rutki pn. „VII Memoriał imienia Pawła Wojciechewicza”.

Piłka na boisku w lewym rogu.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

facebook