Dodana: 11 maj 2017 11:06

Zmodyfikowana: 11 maj 2017 11:06

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Podlaska Liga Żeglarska”

Dnia 9 maja 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Żeglarski „Podlaska Liga Żeglarska”

Ilustracja do artykułu sailing-boat-1593613_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 18 maja 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania: UKŻ Michałowo 

fot.pixabay

 

facebook