Dodana: 15 luty 2019 14:35

Zmodyfikowana: 15 luty 2019 14:35

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Międzypaństwowy dwumecz I reprezentacji kobiet w futsalu Polska-Białoruś”

Dnia 15 lutego 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Związek Piłki Nożnej pn. „Międzypaństwowy dwumecz I reprezentacji kobiet w futsalu Polska-Białoruś”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 16 lutego 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania: TUTAJ

 

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook