Dodana: 9 marzec 2017 13:43

Zmodyfikowana: 9 marzec 2017 13:43

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 8 marca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego pn. „Akademickie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego”

Ilustracja do artykułu softball-372979_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 16 marca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania: KS AZS WP   

fot.pixabay

facebook