Dodana: 8 marzec 2017 14:12

Zmodyfikowana: 8 marzec 2017 14:14

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Ogólnopolski Puchar Kyokushin Karate IBK 2017”

Dnia 7 marca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pn. „Ogólnopolski Puchar Kyokushin Karate IBK 2017”. Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 15 marca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączniku poniżej

facebook