Dodana: 22 czerwiec 2017 12:04

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2017 12:06

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Biegamy Dla Zdrowia

Dnia 21 czerwca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich „Biegamy Dla Zdrowia” pn. „Regionalne Mistrzostwa Podlasia na 10km Jednaczewo 2017”.

Ilustracja do artykułu action-1867700_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku poniżej. 

facebook