Dodana: 6 czerwiec 2017 12:29

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2017 12:29

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - III Turniej Piłki Błotnej Swamp Football

Dnia 5 czerwca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Środowiskowy Klub Sportowy „Kolejarz” pn.: „III Turniej Piłki Błotnej Swamp Football”.

Ilustracja do artykułu bloto200.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: konrad.ostaszewicz@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia  13 czerwca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook