Dodana: 9 marzec 2016 09:49

Zmodyfikowana: 9 marzec 2016 09:49

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2016

Dnia 8 marca 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Akademie Futsal Białystok pn. „Wsparcie imprezy sportowej dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat pn: „Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2016”.

Ilustracja do artykułu dzieci.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 16 marca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

facebook