Dodana: 16 grudzień 2019 08:59

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2019 08:59

Wiemy, że mają dużo do zaoferowania... Spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi w Łomży

W pięknym miejscu i wśród pięknych ludzi w Łomży jestem kolejny raz, cieszę się, że widzę tak wiele sojuszniczek i sojuszników - powiedziała Anna Drabarz, pełnomocnik zarządu Województwa Podlaskiego do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Na zaproszenie Marka Olbrysia, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, wzięła udział w spotkaniu z okazji z przypadającego w grudniu Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Ilustracja do artykułu wigilia-n41.JPG

- Po raz pierwszy w Łomży odbywa się tego rodzaju wydarzenie. Chcę powiedzieć, że to z inspiracji pracownika Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży Pawła Karwowskiego. Jest osobą z niepełnosprawnością, a  jednocześnie wspaniale udziela się w wolontariacie związanym z tymi problemami. Chcemy coś zrobić dla Łomży, dla powiatu łomżyńskiego i szerzej, chcemy wykorzystać możliwości Urzędu Marszałkowskiego w tej dziedzinie. To spotkania traktuję jako początek  tej inicjatywy, dobry początek. Wydaje mi się, że mamy wobec tych wspaniałych ludzi, tak bardzo borykających się z trudnościami, swego rodzaju dług wdzięczności. Wiem, że mają dużo do zaproponowania i chcemy to od nich "wyciągnąć", abyśmy my, nazywani sprawnymi, byli mądrzejsi, a oni, żeby bardziej mogli cieszyć się życiem. Chciałbym wykorzystać doświadczenia, powagę oraz możliwości Urzędu Marszałkowskiego i wraz z marszałkiem Arturem Kosickim i całym zarządem województwa deklaruję, że będziemy się w te działania angażować - mówi wicemarszałek Marek Olbryś.

Współorganizatorem uroczystości był Zespół Szkół Specjalnych. W sali sportowej placówki zgromadzili się przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim podopieczni, m. in. domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Wszelkiej pomocy gościom udzielali uczniowie ZSS.

- Bardzo się ucieszyłam, że taka inicjatywa wyszła z Urzędu Marszałkowskiego, Pracuję  już "naście" lat w szkole specjalnej. Znam dokładnie, zwłaszcza problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną, którymi  zajmuję się również iw stowarzyszeniu  "Czas Rozwoju", i wiem jak bardzo cenne i potrzebne są takie inicjatywy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to bardzo zróżnicowane środowisko: niepełnosprawności ruchowe, dotyczące wzroku czy słuchu, intelektualne. Problemy każdej grupy są jednocześnie podobne i bardzo   zróżnicowane, a nawet zupełnie indywidualne. Dlatego im więcej mamy okazji do konstruktywnych rozmów, debat, wymiany wiedzy , tym lepiej - podkreśla Lucyna Antecka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

Dla Anny Drabarz, która pełni swą funkcję od początku października, spotkanie w Łomży było także okazją do przybliżenia czym zajmuje się pierwszy w historii województwa pełnomocnik zarządu do spraw osób z niepełnosprawnościami.  

- To są różnorodne problemy związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek, ale także wiele spraw konkretnych ludzi, którzy przychodzą na dyżury,  przedstawiają swoje bolączki, ale też - co szczególnie mnie cieszy - chcą się zaangażować. To jest bardzo cenne. Mogę powiedzieć, że są w mojej pracy naprawdę różne wątki związane np. z dostępnością   architektoniczną i komunikacyjną, a także cyfrową. To jest w istocie  niekończąca się praca, w sprawach "dostępności" wiele rzeczy dzieje się niezwykle dynamicznie, powinno być sprawdzane na co dzień. Całe szczęście, że ta praca się nie kończy i pozwala nabywać nowe umiejętności i doskonalić. Same urzędy i organizacje niewiele mogą zdziałać. Dopiero we współpracy możemy odpowiadać na wyzwania - uważa Anna Drabarz.    

"Inspiracja" spotkania, czyli Paweł Karwowski z łomżyńskiego Biura Sejmiku, jest zdania, że bezpowrotnie w przeszłość odeszły pomysły na zatrzymywanie osób z niepełnosprawnościami w domach.  

- Wychodzimy coraz śmielej na ulice. Kiedy byłem przewodniczącym łomżyńskiej  rady  ds. osób niepełnosprawnością w poprzedniej kadencji,  starałem się, aby to środowisko było coraz bardziej widoczne, aby normalnie korzystało z tego, co miasto ma do zaoferowania. Służyła temu przede wszystkim likwidacja barier dostępu. Jest coraz więcej poręczy, podjazdów krawężniki są zmniejszane, sygnalizacja świetlna jest dostosowywana Myślę, że w tej dziedzinie jest coraz lepiej, ale to nie znaczy że już jest dobrze - mówi Paweł Karwowski.

W polskiej tradycji grudzień to czas oczekiwania na Boże Narodzenie, wzajemnej życzliwość, a także opłatka. Organizatorzy obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Łomży nawiązali do tego szczególnego okresu. Życzenia złożyli zebranym wicestarosta powiatu łomżyńskiego Maria Dziekońska, która zapowiedziała na przyszły rok dostosowanie budynku Starostwa do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową , przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Jan Olszewski, Joanna Chilińska reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Szpital Wojewódzki oraz gospodarze: wicemarszałek Marek Olbryś i dyrektor Lucyna Antecka. Ksiądz Marcin Loba z łomżyńskiej Caritas odczytał fragment Ewangelii. Refleksje i błogosławieństwo przekazał ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński.     

- Pan Bóg wymaga od każdego. Od tego, który otrzymał pięć talentów, ale i od tego, który miał jeden talent. Droga młodzieży życzę Wam, abyście rozwinęli wasze talenty, byli dumni z talentów i dzieli się nimi z całym światem –powiedział  biskup Janusz Stepnowski. 

Niezwykły klimat stworzyły kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, a także zapach i smak potraw "jak z wigilijnego stołu" przygotowanych częściowo przez wolontariuszy.

mg

facebook