Dodana: 11 lipiec 2022 09:34

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2022 12:41

Inwestycje w Stawiskach

– W tej kadencji już zrobiliśmy więcej niż przez poprzednie dwie dekady - podkreślała Agnieszka Rutkowska, burmistrz Stawisk. W piątek 8 lipca zaprosiła wicemarszałka Marka Olbrysia, aby pokazać efekty wsparcia samorządu województwa dla podejmowanych w Stawiskach projektów inwestycyjnych.

Wicemarszałek Marek Olbryś ogląda sale gimnastyczną. Obok niego stoją trzy osoby

– To pierwsza z wizyt, podczas których chciałbym się przekonać, jak przebiega realizacja naszych wspólnych przedsięwzięć w subregionie łomżyńskim. Nie ukrywam, że rozpoczynam w miejscu, gdzie spodziewam się samych pomyślnych informacji, bo od burmistrz Agnieszki Rutkowskiej pochodzą bardzo dobre wnioski dotyczące np. infrastruktury drogowej, która jest w mojej szczególnej pieczy, ale także innych dziedzin. Bardzo dobrze się nam współpracuje - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Chodnik przy Cedrowskiej

Spotkanie rozpoczęło się przy ul. Cedrowskiej, która jest fragmentem przewidzianej do modernizacji drogi w kierunku Przytuł. Na razie powstaje tu nowy chodnik.

– To może tylko chodnik, ale dla nas - aż chodnik! Jest tu osiedle domków jednorodzinnych, szkoła, wędrują panie i panowie do naszego ośrodka dla seniorów. Przy każdym spotkaniu prosili o równy, bezpieczny chodnik, a od 30 lat ta inwestycje nie mogła się "przebić" - opowiadała burmistrz Agnieszka Rutkowska.
– To pewien symbol tego, co możemy zrobić dzięki samorządowi województwa, choć jest tylko małym ułamkiem całej pomocy. Tylko w tym roku pozwoli nam to na inwestycje za ponad 13 mln zł przy własnym wkładzie na poziomie 150 tys. zł – dodała.

Drogi, mostki, hala sportowa

Dziękując, wskazywała na kolejne zadania już gotowe bądź w realizacji m.in. pierwszy fragment drogi w kierunku Nowogrodu, mostek i chodniki w Porytem, droga z Jurca do Dobrzyjałowa. Zadaniem realizowanym przez powiat, ale na terenie gminy Stawiski będzie droga do Jedwabnego, która uzupełni najkrótszy szlak z Kolna do Białegostoku. Ku końcowi zbliża się budowa nowej hali sportowej przy szkole, którą burmistrz pokazała wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi. Pomieszczą się tam także nowe szatnie czy stołówka dla dzieci, a dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy - siłownia. Obiekt za 1,2 miliona złotych ze wsparcia województwa będzie dostępny dla mieszkańców po godzinach pracy szkoły. Uczniowie przeniosą się w nowym roku szkolnym z małej salki (teraz to graciarnia) do wspaniałej, nowoczesnej hali. 

Fundusze na rozwój Stawisk

Wcześniej zrewitalizowany został park w centrum Stawisk i powstały tam parkingi.  

– Wcześniej słyszeliśmy najczęściej: nie da się. Okazało się, że przyszedł marszałek Marek Olbryś, pomógł poseł Kazimierz Gwiazdowski i wszystko "dało się"... Pracuję w samorządzie Stawisk od 1999 roku i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że w tej kadencji samorządów wojewódzkiego i naszego, wydarzyło się więcej niż przez te dwie dekady. Nie wspomnę już o wsparciu, jakie zaczęło trafiać do kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych czy zasilających fundusze sołeckie - dodała burmistrz Agnieszka Rutkowska.   

    

Wicemarszałek Marek Olbryś przypomniał, że w lutym 2020 roku odbyła się w Stawiskach konferencja z udziałem m.in. marszałka Artura Kosickiego, samorządowców województwa i parlamentarzystów. Mowa była o planach rozwojowych, inwestycjach w subregionie łomżyński, powiecie kolneńskim, poszczególnych miastach i gminach. Jak wówczas mówił wicemarszałek, szacuję, że do końca kadencji do powiatów łomżyńskiego o kolneńskiego trafi około pół miliarda złotych z różnego rodzaju form wsparcia z programów rządowych i samorządowych.    

– Widzę tu w Stawiskach, jak znakomicie te pieniądze zostały wykorzystane i jak miejscowość pięknieje nie tylko wizualnie, ale też pod względem jakości codziennego życia. To swego rodzaju symbol równomiernego rozwoju województwa, na jakim nam zależy – podkreślał Marek Olbryś.    

  

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook