Dodana: 23 listopad 2020 14:27

Zmodyfikowana: 23 listopad 2020 14:27

Łomżyńskie Forum Samorządowe. Edukacja i gospodarka

Nowe kwalifikacje i umiejętności potrzebne na rynku pracy czy program korekcji wad postawy u młodzieży. Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS) rozpoczyna realizację kilku projektów rozwojowych i powiększa się o kolejne powiaty, miasta i gminy. W czwartkowych (19.11) obradach zarządu ŁFS wziął udział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Wraz z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem przedstawiciele zarządu ŁFS reprezentujący gminy Sokoły, Rutki, powiat łomżyński i Wysokie Mazowieckie.

- Łomżyńskie Forum Samorządowe potwierdza, że jest znakomitym pomysłem. To jedna trzecia województwa podlaskiego z ogromnym potencjałem. Nie tylko ludnościowym i terytorialnym, ale także, a może przede wszystkim, wiedzy, doświadczenia i kreatywności tych, którzy te samorządy tworzą. Gromadzą się w Forum miasta i gminy, które radzą sobie dobrze, ale doszły do wniosku, że wspólnie mogą robić jeszcze więcej. Dla nas, jako samorządu województwa, to bardzo dobry partner w realizacji projektów gospodarczych i społecznych – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Przykładem tej współpracy jest druga edycja programu bonów szkoleniowych dla podnoszenia kwalifikacji i wiedzy przydatnej w gospodarce regionu. Jednym z głównych podmiotów decydujących o kształcie tego przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd Pracy.

- W obecnej trudnej sytuacji pracowników i firm boleśnie odczuwających skutki pandemii, ważne jest abyśmy mogli zdobywać nowe i rozwijać już posiadane kwalifikacje oraz  umiejętności potrzebne na rynku pracy. Pierwsza edycja skończyła się dużym sukcesem - ponad 8 tysięcy osób w subregionie łomżyńskim skorzystało ze wsparcia. Mieliśmy wówczas do dyspozycji 48 milionów złotych, tym razem 25, ale jest szansa na powiększenie tej puli – wyjaśniał ideę przedsięwzięcia starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

Ze studiów podyplomowych, szkoleń, kursów będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, bielskiego, a także Łomży, choć miasto wycofało się z działalności w Forum. Elektroniczny nabór wniosków przeprowadzi biuro ŁFS w Starostwie Powiatowym  w Łomży oraz biuro Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Rekrutacja ma ruszyć za dwa – trzy tygodnie.   

Z podsumowania pierwszej edycji wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się kursy językowe, w tym przygotowujące do matur, a z zawodowych - dla kierowców czy operatorów sprzętu budowlanego.  

Podczas briefingu podsumowującego obrady zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego starosta Lech Marek Szabłowski poinformował, że akces do stowarzyszenia zgłaszają kolejne samorządy, m. in. powiatów kolneńskiego i zambrowskiego, Zambrowa (miasta i gminy), Wizny, Stawisk. Wchodzący w skład zarządu ŁFS Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego i Józef Zajkowski, wójt Sokół mówili  o kolejnych planowanych przedsięwzięciach, w tym dotyczących rozwoju infrastruktury komunikacyjnej czy spraw zagospodarowania odpadów. Na ręce wicemarszałka Marka Olbrysia przekazali podziękowania za współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy  i innymi jednostkami samorządu województwa. 

- Gdy powstawało Forum nie brakowało głosów sceptycznych. Praktyka pokazuje, że to gremium dobrze wykorzystuje połączone siły samorządów, przygotowuje ciekawe projekty, dobrze aplikuje o fundusze, jest dostrzegane w programie operacyjnym województwa. Co ważne, nie tworzy jakichś podziałów województwie tylko wręcz przeciwnie – integruje samorządy wokół ważnych zadań – podsumował wicemarszałek Marek Olbryś. 

tekst i fot.: Maciej Gryguc

facebook