Ogłoszenia kultura

 • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Ilustracja do artykułu oifp krzesla2.jpg
  2020-01-09 15:10:46

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 16 marca 2020 r. do 31 grudnia stycznia 2020 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast

  Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  2020-01-08 11:55:01

  W dniu 23 grudnia 2019 r. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Biografia domu – historia miasta. Osobiste konteksty architektury drewnianej Tykocina” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • „Kolęda z Gwiazdą 2020” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu bombki-18.jpg
  2019-12-30 14:30:18

  W dniu 30 grudnia 2019 r. Caritas Archidiecezji Białostockiej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Kolęda z Gwiazdą 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Opłatek-1-3.jpg
  2019-12-24 11:07:17

  W dniu 23 grudnia 2019 r. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • „Boże Narodzenie. Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja” - konkurs z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Tradycyjny stół wigilijny 2019-21.jpg
  2019-12-11 14:38:54

  W dniu 10 grudnia 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach Kossakachzłożyła ofertę na realizacjęzadania publicznego pn.: „Boże Narodzenie - Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Orthnet

  2019-12-04 12:33:10

  W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Orthnet złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wystawa Kolory Prawosławia. Albania i promocja albumu o tym samym tytule” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Podlaska Wigilia u Skowronków”

  2019-11-28 15:27:47

  W dniu 27 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaska Wigilia u Skowronków” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 • Otwarty konkurs ofert - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”

  2019-11-26 11:08:16

  W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Artystyczne Mikołajki Miasta i Gminy Łapy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Organizacja spotkania opłatkowego – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  2019-11-19 11:06:27

  W dniu 14 listopada 2019 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja spotkania opłatkowego dla 60 osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 • „Piękny Tykocin – piękne Podlasie ” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg
  2019-11-08 15:40:38

  W dniu 07 listopada 2019 r. Fundacja Pole Kultury złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piękny Tykocin – piękne Podlasie ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook