Dodana: 16 marzec 2021 09:02

Zmodyfikowana: 16 marzec 2021 09:02

Podlaski Marsz Cieni – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „Grupa Wschód” 12 marca 2021 roku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „VII Podlaski Marsz Cieni”.

Grupa rekonstrukcyjna jako polscy żołnierze eskortowani przez funkcjonariuszy NKWD.

Oferta zostatała złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą, oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na 7 dni. Wszelkie uwagi do niej należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od 15 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook