Ogłoszenia kultura

 • „Wincenta 1920-2020” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 22195644_356554648114668_2716096576050243127_n.jpg
  2020-07-10 10:56:42

  W dniu 07 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wincenta 1920-2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 • „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą”- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu pth.jpg
  2020-07-09 09:47:07

  W dniu 07 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Historyczne złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 • Otwarty konkurs ofert dla podmiotów działalności pożytku publicznego

  Ilustracja do artykułu businessman-2606506_1920.jpg
  2020-04-24 09:48:28

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 • „Ojce mówili…” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Kościół_Wniebowzięcia_NMP_w_Brańsku_1.jpg
  2020-04-14 15:40:14

  W dniu 09 kwietnia 2020 r. Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Ojce mówili…” Święte Miejsce w Brzeźnicy gm Brańsk” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • „Z kontuszem przez Podlasie” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  2020-03-06 12:25:11

  W dniu 03 marca 2020 r. Stowarzyszenie „Klekociaki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

  2020-03-05 08:46:17

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030” Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

 • Konkurs ofert na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz dziedzictwa narodowego

  2020-01-31 10:04:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Konkurs wpisuje się w jedną z ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 7.04-31.12. 2020 r.

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - Koncert „Kresowe serce, kresowa dusza”

  Ilustracja do artykułu Opera i Filharmonia Podlaska.JPG
  2020-01-23 10:38:02

  W dniu 22 stycznia 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Koncert „Kresowe serce, kresowa dusza” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zmiana terminu

  Ilustracja do artykułu Otwarcie 12 Podlaskiej Oktawy Kultur-20.jpg
  2020-01-20 15:27:06

  W dniu 20 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj. w systemie elektronicznym witkac.pl od 19.12.2019 r. do 31.01.2020 r., zaś potwierdzeń ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami od 19.12.2019 r. do 03.02.2020 r.

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Koncert kolędowo - karnawałowy”

  dziewczynka w stroju anioła-8.jpg
  2020-01-15 15:26:25

  W dniu 14 stycznia 2020 r. Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert kolędowo - karnawałowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook