Dodana: 3 październik 2019 15:57

Zmodyfikowana: 4 październik 2019 13:04

Zarząd Województwa Podlaskiego powołał Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami

To pierwszy w historii Samorządu Województwa Podlaskiego pełnomocnik, zajmujący się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Została nim dr Anna Drabarz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która będzie koordynować działania na rzecz zapewnienia realizacji praw takich osób w naszym regionie zgodnie z konwencją ONZ w tej sprawie. Pełnomocnik przedstawił w czwartek (03.10) podczas konferencji prasowej Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych-8.jpg

Marszałek Kosicki podkreślał, że jako doświadczony prawnik dr Anna Drabarz będzie dużym wsparciem m.in. w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących działań na rzecz niepełnosprawnych, a jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim trafnie wskaże także ich potrzeby i problemy. 
Marszałek chce, aby jednym z pierwszych miejsc poddanych testowi dostępności był urząd marszałkowski.
- Chcemy się dowiedzieć jakie zmiany należy wprowadzić w naszym urzędzie, aby był bardziej przyjazny wobec osób z niepełnosprawnościami i nie chodzi tylko o osoby na wózku – dodał Artur Kosicki.

Natomiast Anna Drabarz podkreślała, że  Podlaskie jest jednym z niewielu województw w Polsce, w którym powołano takiego pełnomocnika.
- To dla mnie bardzo ważny sygnał ze strony samorządu, że tematyka niepełnosprawności jest zauważana - mówiła Anna Drabarz - W naszym województwie jest 150 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ich potrzeby są różne i  będziemy aktywnie działać, aby ta dostępność wszelkich możliwych miejsc, imprez, komunikacji była jak największa

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie zajmowała się m.in. analizą problemów i potrzeb tego środowiska, opiniowaniem projektów aktów prawnych, związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Będzie też odpowiedzialna za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz takich osób. Ponadto, pełnomocnik zajmie się też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem urzędu marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Funkcja ta jest pełniona społecznie.

*** 
Dr Anna Drabarz

Prawniczka, naukowiec. Specjalizuje się m.in. w prawie antydyskryminacyjnym, prawach ekonomicznych, prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Od 2010 do 2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja. W latach 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Od 2014 do 2016 roku przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Od 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnik em Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Inicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami – od 2016 roku prezes zarządu. Odpowiada za kontakty międzynarodowe w zarządzie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest członkiem Europejskiego Forum Niepełnosprawności.

Autorka opracowań naukowych, ekspertka i prelegentka w debatach publicznych.

is/ak/red.is

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook