Dodana: 10 wrzesień 2019 13:59

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2019 13:59

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

Blisko 1000 uczestników, dwadzieścia sesji plenarnych i stu panelistów – w Warszawie trwa Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do stolicy przyjechali przedstawiciele rządów, samorządów, biznesu i nauki z całego świata. Województwo podlaskie reprezentuje Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Szczyt Dylomacji Samorządowej i Ekonomicznej (3).JPG

Artur Kosicki wziął udział w dyskusji  dotyczącej roli lokalnych samorządów w europejskiej integracji ekonomicznej. Celem panelu była prezentacja różnorodnych sposobów współpracy i najlepszych praktyk, w tym m.in. współpracy transgranicznej.

Jako największych partnerów zagranicznych województwa podlaskiego marszałek Kosicki wymienił dwa obwody białoruskie: grodzieński i brzeski. Współpraca międzyregionalna odbywa się w kilku obszarach – m.in. kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym. Część ze wspólnie realizowanych projektów jest finansowana z funduszy unijnych (programy transgraniczne), część ze środków własnych. Efektem wspólnych działań jest m.in. zmiana przejścia na Kanale Augustowskiem  z wodnego na wodno - pieszo - rowerowy.
- To uatrakcyjniło regiony pod względem turystycznym i jednocześnie dało efekt ekonomiczny – mówił Artur Kosicki.
Kolejnymi przykładami współpracy regionalnej jest Szlak Tyzenhauza - wspólne przedsięwzięcie władz Sokółki i Grodna promujące dziedzictwo kulturowe regionów.

Marszałek mówił też o potrzebach kadrowych podlaskich przedsiębiorców, którzy zabiegają o pracowników zza wschodniej granicy. - Podlascy przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniają pracowników na przykład z Białorusi.

Do udziału w  panelu „Rola lokalnego partnerstwa w europejskiej ekonomicznej integracji” zostali również zaproszeni Agron Haxhimali, prezes Albańskiego Stowarzyszenia Gmin, Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski i ekspert ds. europejskich Konrad Cedro.

Spotkanie prowadził Richard Stephens - założyciel i wydawca Poland Today.

 

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 to spotkanie decydentów szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Jest organizowany w Warszawie w dniach 9-10 września br.

Hasło przewodnie  konferencji to „Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności”.  Uczestnicy rozmawiają o nowej jakości w dyplomacji ekonomicznej. Dyplomacji, w której pierwszoplanową rolę odgrywają samorządowcy, liderzy opinii, naukowcy oraz przedsiębiorcy.

 

ak/red.is

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook