Dodana: 23 czerwiec 2021 18:45

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2021 11:00

III posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP 2021

W czwartek, 24 czerwca, po raz trzeci Konwent Marszałków Województw RP będzie obradował pod przewodnictwem Podlaskiego. Tym razem w formule hybrydowej, ze stacjonarną częścią w Augustowie. Wśród planowanych tematów m.in.: nowy ład europejski i polityka spójności. Spotkaniu przewodniczył będzie marszałek Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

Dwa dotychczasowe posiedzenia (24.02 i 21.04), mimo że w trybie zdalnym udowodniły, że dialog między włodarzami poszczególnych województw przynosi efekty. DO tej pory uzgodnionych zostało dziesięć wspólnych stanowisk regionów.

W trakcie spotkań marszałkowie zapoznali się bliżej m.in. z problematyką organizacji szpitali w czasie pandemii oraz ich finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedmiotem obrad był stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy oraz Polityką Spójności 2021-2027, a także przygotowania Polski do udziału w wystawie światowej EXPO w Dubaju. Dyskutowano też na temat tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach.

Trzecie posiedzenie Konwentu Marszałków pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego będzie miało formułę hybrydową. Część stacjonarna odbędzie się w Hotelu Warszawa w Augustowie. Obrady w letniej stolicy Polski będą trzecimi i ostatnimi w ramach trwającej prezydencji naszego regionu. 

Szczegóły wydarzenia oraz harmonogram spotkania dostępne są na stronie internetowej Konwentu Marszałków. Na niej również będą transmitowane czwartkowe obrady.


Anna Augustynowicz

red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski

***

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy wszystkich polskich  województw. Zawiązany został w 1999 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Przewodnictwo gremium przekazywane jest pomiędzy marszałkami województw, a posiedzenia odbywają się zawsze na terenie regionu, które aktualnie sprawuje prezydencję. Podczas obrad konwentu marszałkowie województw analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook