Dodana: 13 wrzesień 2019 14:11

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2019 14:11

Czystsza woda w kranach w siedmiu gminach

Szczuczyn, Dąbrowa Białostocka, Szumowo, Suchowola, Stawiski, Krypno i Szepietowo - w tych gminach poprawi się jakość wody i system odprowadzania ścieków. Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 12 września przyznał na inwestycje wodno-ściekowe prawie 48 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

szklanka z wodą.jpg

Gmina Szczuczyn wybuduje kanalizację sanitarną przy ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej, Sportowej. Przebuduje też sieć wodociągową przy ulicach: Kilińskiego, Przelotowej, Krzywej, Sobieskiego i Łomżyńskiej. Ponadto zmodernizuje oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody i przepompownie. Koszt tej inwestycji wynosi 19,3 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 13,3 mln zł.

Gmina Dąbowa Białostocka przebuduje sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Wartość inwestycji sięga 5,7 mln zł, dotacja z RPOWP to 2,9 mln zł.

Gmina Szumowo wybuduje oczyszczalnię ścieków o przepływie 350m3/d, a także kanalizację sanitarną i wodociągową. Na ten projekt wyda prawie 24,3 mln zł, z czego dofinansowanie pokryje 15,6 mln zł.

Spółka Centrokom otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suchowoli. Koszt tej inwestycji to 4,1 mln zł.

Gmina Stawiski również rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Projekt wart jest blisko 12 mln zł, z czego dotacja wyniesie 6,2 mln zł.

Gmina Krypno rozbuduje i przebuduje oczyszczalnię ścieków w Krypnie Wielkim oraz zmodernizuje pompownię ścieków w miejscowościach: Zygmunty, Góra, Ruda, Bajki Zalesie, Zastocze i Peńskie. Inwestycja ma kosztować 9 mln zł, ale 6,2 mln zł pokryje dofinansowanie z RPOWP.

Gmina Szepietowo wybuduje sieć wodociągową oraz rozbuduje sieć kanalizacyjną w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66. Koszt wyniesie 1,9 mln zł, dofinansowanie – 766 tys. zł.

Wartość tych inwestycji wynosi 76,2 mln zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego sięga 48 mln zł. Projekty zostały wybrane w konkursie w ramach działania 6.2  RPOWP (ochrona  wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.

blm
fot.pixaby

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook