Dodana: 29 listopad 2021 16:11

Zmodyfikowana: 29 listopad 2021 19:01

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji (transmisja online)

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski termin najbliższych obrad wyznaczył na poniedziałek, 29 listopada br. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Początek obrad o godz. 13.00.

Przewodniczący Boguslaw Dębski prowadzi obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego

 XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego zaproszenie_porządek obrad 3.jpg

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego zaproszenie_porządek obrad (2).jpg

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego zaproszenie_porządek obrad 3.jpg

 Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) z XXXIV (nadzwyczajnej) Sesji Sejmiku
b) z XXXV Sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Otwarcia tymczasowego całodobowego oddziału psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży – projekt złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej ‘Pomoc Młodym”. /Druk Nr 568/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041. /Druk Nr 577 /.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. /Druk Nr 569/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl. /Druk Nr 578/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnica na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. /Druk Nr 580/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 rok na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastu Augustów. /Druk Nr 561/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 rok na udzielenie pomocy finansowej Gminie Puńsk w 2022 roku. /Druk Nr 560/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. /Druk Nr 570

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. /Druk Nr 571/

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. /Druk Nr 572/

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/390/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 573/.

15. Informacja nt. „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019 – 2020” /Druk Nr 574/

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku. /Druk Nr 575/

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie pracownikowi Kancelarii Senatu – Panu Romualdowi Łanczkowskiemu Radnemu Województwa Podlaskiego – warunków umowy o pracę dotyczących stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony oraz wynagrodzenia. /Druk Nr 564/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 563/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 562/.

20. Omówienie projektów uchwał wraz z objaśnieniami:
1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040 /Druk Nr 566/.
2) projektu uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2022. /Druk Nr 567/.
3) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.

21. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie Priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. /Druk Nr 579/.

22. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 22 października 2021 roku do dnia 8 listopada 2021 r. oraz od dnia 9 listopada 2021 r. /Druk Nr 565 /.

23. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 października 2021 roku.

24. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 576 /.

25. Wolne wnioski, informacje.

26. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj

 

fot.: Piotr Babulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook