Dodana: 28 marzec 2022 15:48

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2022 11:30

Obradował sejmik województwa. Podziękowania za pomoc Ukrainie i dotacje dla samorządowych jednostek

Radni na sesji sejmiku w poniedziałek, 28 marca, zwiększyli w budżecie województwa dotacje celowe dla jednostek ochrony zdrowia. Są przeznaczone na zabezpieczenie sytuacji krytycznych, jak brak prądu czy wody. Radni dofinansowali także samorządowe jednostki kultury. Uchwalili też stanowisko, w których dziękują za wsparcie udzielone Ukrainie.

Radni podczas sejmku

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Radni wyrazili w nim „wdzięczność wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, instytucjom rządowym i samorządowym, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym” za wszelką dotychczasową pomoc udzielaną Narodowi Ukraińskiemu”.

Stwierdzili w nim, że mieszkańcy naszego regionu okazali bezprecedensową solidarność z obywatelami Ukrainy.

„Ukraińscy uchodźcy znajdują schronienie w lokalach, zarówno przygotowanych przez urzędy, instytucje i organizacje, jak również przez osoby prywatne. Stale przekazywana jest pomoc finansowa i rzeczowa, zarówno tym, którzy uciekli przed grozą wojny, jak i tym, którzy pozostali na terenie Ukrainy. Inicjatywy te postrzegamy z ogromnym uznaniem” – czytamy w stanowisku.

Radni zadeklarowali dalsze wsparcie Ukrainy i wyrazili nadzieję na rychłe zakończenie konfliktu zbrojnego.

Dotacje dla jednostek ochrony zdrowia

Wedle uchwalonych zmian budżetowych przekazane zostaną dotacje na zabezpieczenie sytuacji krytycznych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 387 tys. zł. Z tej puli 285 tys. zł dostanie Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na zakup agregatu prądotwórczego, pompy wody do zasilania hydroforów oraz zbiornika na paliwo do zasilania agregatów prądotwórczych. Z kolei szpital psychiatryczny w Choroszczy otrzyma dodatkowo 22 tys. zł na zakup zbiorników zewnętrznych do przechowywania zapasów paliwa, przeznaczonego do zasilania agregatów prądotwórczych i na potrzeby pojazdów medycznych szpitala. O 40 tys. zł więcej trafi do Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży również otrzyma 40 tys. zł na zakup generatora prądu.

– Te dotacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Musimy, zwłaszcza uwzględniając obecną sytuację geopolityczną, w maksymalnym stopniu zabezpieczyć nasze placówki medyczne, aby w każdej sytuacji mogły udzielać pomocy, aby żadna awaria czy przerwy w dostawach prądu nie zakłóciły ich funkcjonowania – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Dotacje na kulturę i nie tylko

Zmiany w budżecie dotyczyły też m.in. zwiększenia dotacji dla poszczególnych jednostek samorządowych. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma 329 tys. zł, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach – 50 tys. zł, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 100 tys. zł, Opera i Filharmonia Podlaska – 10 tys. zł; Książnica Podlaska – 268 tys. zł. 200 tys. zł otrzyma też Muzeum Podlaskie jako wkład własny na utworzenie Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków. Z kolei 234 tys. zł trafi do Suwalskiego Parku Krajobrazowego na remont dachu i montaż paneli fotowoltaicznych.

Wśród pozostałych decyzji podjętych podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmiku znalazły się zmiany w składach komisji: z komisji rewizyjnej odszedł wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, a Stanisław Derehajło z komisji: rozwoju, gospodarki, infrastruktury i promocji, rodziny i polityki społecznej oraz komisji zdrowia. Z kolei Sławomir Nazaruk zrezygnował z zasiadania w komisji doraźnej do spraw pomocy Ukraińcom.

Radni dokonali także zmian dotyczących swoich diet. Ustalili, że za każdą nieobecność na sesji sejmiku będą one zmniejszane o 10 proc, a za nieobecność na posiedzeniu komisji – o 3 proc.

Barbara Likowska-Matys, Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook