Sesje Sejmiku

 • XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - poniedziałek, 26 września - początek o godz. 14

  sesja sejmiku  (1 of 6).jpg
  2022-09-21 15:28:00

  Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, najbliższe obrady odbędą się 26 września br. Początek sesji o godz. 14.00 w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry nr 115, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku).

 • XLIV sesja sejmiku województwa

  Zza stołu przemawia Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku
  2022-06-28 10:24:52

  Udzielenie zarządowi województwa wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok, to główne punkty poniedziałkowej (27.06) sesji sejmiku województwa. Radni przyznali także dotacje dla jednostek OSP, zwiększyli pulę pomocy dla gmin z obszarów wiejskich i reaktywowali Młodzieżowy Sejmik Województwa.

 • XLIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - transmisja

  Prezydium sejmiku
  2022-06-28 10:27:24

  Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, najbliższe obrady odbędą się w poniedziałek, 27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Początek o godz. 13.00.

 • Sejmik udzielił wotum zaufania zarządowi województwa

  Marszałek Kosicki na mównicy
  2022-06-28 12:15:58

  Debata na temat stanu województwa i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zdominowała poniedziałkową (27.06) sesję sejmiku województwa. W jej wyniku radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Odrzucili natomiast uchwały o nieudzieleniu absolutorium i o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r.

 • XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

  Radni podczas obrad
  2022-06-17 11:13:29

  Zwiększenie dotacji na renowację zabytków, więcej pieniędzy na obszary wiejskie, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – to niektóre z decyzji podjętych podczas obrad. Odbyły się one w poniedziałek, 30 maja br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

 • XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - transmisja o godz. 14

  Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego
  2022-06-22 10:51:26

  Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, najbliższe obrady odbędą się 30 maja br. Początek sesji o godz. 14.00 w sali 115, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku).

 • Obrady sejmiku województwa. Deklaracja dalszego wsparcia dla Ukrainy i pomoc finansowa dla samorządów

  Mężczyźni w garniturach siedzą przy stole
  2022-06-22 10:54:43

  Radni udzielili podlaskim samorządom dotacji w wysokości 8,6 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, przyznali również 2 mln zł z budżetu województwa na inwestycje przy granicy polsko-białoruskiej. Na posiedzeniu w czwartek (28.04) rozdysponowali także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zadeklarowali dalszą, szeroką pomoc dla Ukraińców oraz wyrazili wolę przejęcia przez województwo Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.

 • Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Przyznano dotacje na kolejne projekty

  8,6 mln zł na Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów.png
  2022-06-22 10:55:14

  Pomoc finansową w wysokości łącznie 8,6 mln zł otrzyma 17 podlaskich samorządów (16 gmin i jeden powiat). Tak jednogłośnie zdecydowali radni wojewódzcy podczas czwartkowego (28.04) posiedzenia sejmiku. Pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. To kolejne dotacje z tej puli w tym roku. W lutym radni rozdysponowali już 20 mln zł dla 28 samorządów.

 • XLII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji. Transmisja o godz. 15

  mężczyźni siedzący przy komputerze
  2022-04-28 20:44:42

  Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, obrady odbędą się w czwartek, 28 kwietnia br., w trybie stacjonarnym. Początek sesji o godz. 15.00 w sali 115, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku).

 • Obradował sejmik województwa. Podziękowania za pomoc Ukrainie i dotacje dla samorządowych jednostek

  Radni podczas sejmku
  2022-04-01 11:30:12

  Radni na sesji sejmiku w poniedziałek, 28 marca, zwiększyli w budżecie województwa dotacje celowe dla jednostek ochrony zdrowia. Są przeznaczone na zabezpieczenie sytuacji krytycznych, jak brak prądu czy wody. Radni dofinansowali także samorządowe jednostki kultury. Uchwalili też stanowisko, w których dziękują za wsparcie udzielone Ukrainie.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook