Dodana: 3 maj 2022 18:42

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 10:54

Obrady sejmiku województwa. Deklaracja dalszego wsparcia dla Ukrainy i pomoc finansowa dla samorządów

Radni udzielili podlaskim samorządom dotacji w wysokości 8,6 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, przyznali również 2 mln zł z budżetu województwa na inwestycje przy granicy polsko-białoruskiej. Na posiedzeniu w czwartek (28.04) rozdysponowali także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zadeklarowali dalszą, szeroką pomoc dla Ukraińców oraz wyrazili wolę przejęcia przez województwo Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.

Mężczyźni w garniturach siedzą przy stole

Przekształcenie skansenu w samodzielną placówkę ma sprzyjać jego rozwojowi. Powstanie nowej instytucji kultury z samodzielnym budżetem ma też zwiększyć możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na jej rozwój i rozbudowę, pozwoli także na sprawne zarządzanie. Na przejęciu instytucji przez podlaski samorząd zależało nie tylko władzom województwa, ale też Łomży, dla której koszty utrzymania skansenu były zbyt wysokie.

Jeden z najatrakcyjniejszych zabytków powiatu łomżyńskiego

Wyrażenie woli przejęcia przez Województwo Podlaskie Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie jest kolejnym krokiem do zmiany organu prowadzącego tę instytucję. List intencyjny w tej sprawie władze województwa podpisały z prezydentem Łomży w kwietniu ub.r. Następnie skansen został wyodrębniony ze struktur łomżyńskiego Muzeum Północno-Mazowieckiego (był jego częścią od 1946 r. – przyp. red.).

– Czuję wielką odpowiedzialność za kwestię kultury i dziedzictwa narodowego, bo ta sfera podlega bezpośrednio mi jako marszałkowi – mówił Artur Kosicki, deklarując, że kwota z budżetu województwa, przeznaczana na skansen, będzie uzupełniana dotacjami z innych źródeł.

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie to jeden z najatrakcyjniejszych zabytków powiatu łomżyńskiego. Znakomicie wpisuje się w różnorodność kulturową Podlaskiego. Założony w 1927 r. przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię z Klukowskich, pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, swoim zasięgiem wykracza poza lokalną kulturę. Park etnograficzny rozpościera się na obszarze ok. 3,5 ha. Jest ulokowany na malowniczej skarpie, z której roztacza się widok na Narew i wpadającą do niej Pisę.

Radni rozdysponowali środki PFRON

Radni podjęli też uchwałę dotyczącą zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na ten cel województwo otrzymało w br. blisko 8,9 mln zł.

Zgodnie z decyzją sejmiku, z tej puli ponad 1,86 mln zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei ponad 6,73 mln zł to kwota dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. To zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku. Wśród dofinansowanych podmiotów znalazły się zakłady aktywności zawodowych: Argenta w Łomży, Sowa w Lipniaku, My dla innych w Białymstoku, Krzyżewo–Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne, Wytwórnia Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi w Białymstoku oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli. Dodatkowa kwota trafi, na wniosek WUP, na utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie.

Natomiast 300 tys. zł to pieniądze na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami fundacjom i organizacjom pozarządowym, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Ramy pomocy dla Ukraińców

Radni przyjęli również – w drodze uchwały – ramy zakresu pomocy, jakiej może udzielić samorząd województwa Ukraińcom, którzy ucierpieli w wyniku napaści Rosji na ich kraj. W skład tego wsparcia wchodzi m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, finansowanie przejazdów środkami transportu zbiorowego, zapewnienie transportu osobom z niepełnosprawnościami, wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, kultury, edukacji i zatrudnienia.

Ta uchwała to regulacja prawna, która pozwala sformalizować pomoc, jakiej Województwo Podlaskie już udziela. Przypomnijmy, że w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szelmencie przebywają matki z dziećmi z Ukrainy. Tam mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie i pomoc medyczną. Docelowo Ukraińcy mają zamieszkać w Suwałkach. Budynek jest właśnie dostosowywany do ich potrzeb. 

Ukraińcy mogą również bezpłatnie podróżować autobusami PKS Nova, a także pociągami Polregio. To  nie wszystko. Samorząd zorganizował już cztery transporty z darami na Ukrainę, sfinansowane z budżetu województwa. Trzy z nich zawierały środki medyczne, a jeden – szpitalny sprzęt medyczny.

Tak szerokie wsparcie i regulująca je uchwała to wynik stanowiska radnych wojewódzkich, którzy 28 lutego potępili agresję Rosji na Ukrainę oraz zadeklarowali pomoc Ukraińcom. W sejmiku powołali też Komisję doraźną ds. pomocy Ukraińcom, która na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i czuwa nad zaspokajaniem najpilniejszych potrzeb.

Dotacje dla samorządów

Podczas sesji sejmik rozdzielił kolejne dotacje dla samorządów, o czym piszemy w artykule „Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Przyznano dotacje na kolejne projekty”.

Przyznał również podlaskim samorządom zlokalizowanym przy granicy polsko-białoruskiej, o czym szerzej w artykule „Sejmik zdecydował: 2 mln zł na inwestycje w sferze nadgranicznej”.

Barbara Likowska-Matys, Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook