Dodana: 28 marzec 2022 12:59

Zmodyfikowana: 28 marzec 2022 15:48

XLI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - transmisja godz. 13

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że najbliższe obrady odbędą się w poniedziałek, 28 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry. (sala Nr 115). Początek o godz.13.

Trzej mężczyźni.

Transmisja:

 


Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
1) z XXXIX sesji Sejmiku
2) z XL sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040. /Druk Nr 650/
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. /Druk Nr 651/
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2022 roku./Druk Nr 652/.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narew. /Druk Nr 657/.
8. Informacja w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie. /Druk Nr 649/.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 655/.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 656/.
11. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 9 marca 2022 roku oraz od 10 marca 2022 roku. /Druk Nr 654/.
12. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2021 r. /Druk Nr 653/.
13. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 28 lutego 2022 roku.
14. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 658/.
15. Wolne wnioski, informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

źródło: Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego 
red.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski 

002 XLI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego_ str 1.jpg

002 XLI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego_str 2.jpg

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook