Dodana: 9 luty 2021 11:33

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 09:57

Warto być seniorem w gminie Nowe Piekuty

„Same plusy 60+” – to projekt zakładający wsparcie i aktywizację ludzi powyżej 60. roku życia w gminie Nowe Piekuty. Umowę na jego dofinansowanie z funduszy unijnych podpisał we wtorek (9.02) Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

Marek Malinowski podczas podpisywania umowy.

Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc w istniejącym klubie seniora, którego uczestnicy spotykają się już od stycznia 2020 roku. Dla wszystkich podopiecznych zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia: warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, aktorsko-taneczne, kulinarne, spotkania szachowe, multimedialne.

Planowane są również działania prozdrowotne: zajęcia z dietetykiem, relaksacyjne z psychologiem, ruchowe, spotkania ze specjalistami, zajęcia z kosmetologiem. Seniorzy będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach edukacyjno-poznawczych, spotkaniach ze sztuką regionalną.

Grafika z informacją o dotacji.

- Chcemy, aby seniorzy z gminy Nowe Piekuty mieli takie same możliwości na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, jak mieszkańcy dużych miast – podkreśla Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Nie mogą zamykać się w czterech ścianach domów. Aktywność w klubie seniora na pewno przełamie poczucie osamotnienia i izolacji, które często towarzyszy ludziom starszym – dodaje.

Koszt tego projektu wynosi bisko 373,6 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 354,6 tys. zł. Będzie realizowany do końca 2022 roku. Został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook