Dodana: 31 sierpień 2022 12:16

Zmodyfikowana: 31 sierpień 2022 12:16

Niecałe trzy tygodnie pozostały jeszcze kierowcom na zredukowanie punktów karnych

17 września br. zostaną zlikwidowane szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które zmniejszały punkty karne o 6. Szkolenia redukujące punkty karne służą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jednorazowe spotkanie z policjantem i psychologiem, którzy informują o zagrożeniach i ryzyku dla osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Budynek

Z tego powodu w Białymstoku zainteresowanie szkoleniami wzrosło aż o 300 procent.

- Codziennie organizujemy przynajmniej jedno szkolenie, a zgłoszenia cały czas napływają. Organizujemy już po 2 kursy dziennie: online i stacjonarnie, ale chętnych jest ciągle bardzo wielu – mówią pracownicy Działu Szkoleń WORD Białystok.

Dlatego białostocki WORD zdecydował, że 15 i 16 września będzie organizował kursy karne przez 48 godzin tak, aby każdy kto zgłosi się na szkolenie mógł w nim uczestniczyć przed 17 września.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest prawo jazdy posiadane dłużej niż rok oraz liczba punktów mniejsza niż 24.

Brak szkoleń redukujących punkty karne będzie problemem dla kierowców

Od 17 września dwukrotnie wzrasta liczba wykroczeń, za które można dostać maksymalną liczbę punktów. Do 16 września kierowca mógł otrzymać za jedno wykroczenie maksymalnie 10 punktów. Dzień później ta liczba wzrośnie do 15.

Można je będzie dostać m.in. za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście dla pieszych, niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej, sygnałów i poleceń osoby uprawnionej, przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h, niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” lub przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe niezgodnie z przepisami.

Utrata prawa jazdy będzie miała charakter bezwzględny, a ewentualne odwołanie do sądu nie wstrzymuje zawieszenia uprawnień (odzyskuje się je po obowiązkowych badaniach i egzaminie na prawo jazdy). Liczba punktów karnych ma też wpływ na cenę ubezpieczeń komunikacyjnych.

Punkty karne od 1 stycznia 2022 kasowane są po upływie 2 lat (dotąd rok) od dnia zapłaty grzywny lub prawomocnego wyroku sądowego.

 

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook