Dodana: 15 lipiec 2022 15:22

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2022 12:18

Spotkanie z liderem białoruskiej opozycji

Możliwości wsparcia diaspory białoruskiej w zachowaniu tożsamości narodowej były jednym z tematów piątkowego (15.07) spotkania wicemarszałka województwa Sebastiana Łukaszewicza z Pawłem Łatuszką, kierownikiem Narodowego Zarządu Antykryzysowego (NZA), członkiem Prezydium Rady Koordynacyjnej.

Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podaje dłoń liderowi białoruskiej opozycji

Wśród omawianych inicjatyw było m.in. utworzenie w Białymstoku Centrum Kultury Białoruskiej. Paweł Łatuszka poprosił także, by nie zapominać o różnicy pomiędzy reżimem Łukaszenki a społeczeństwem obywatelskim Białorusi.

– Władze Województwa wspierają i wspierać będą mniejszość białoruską w ramach dostępnych środków – podkreślił wicemarszałek Łukaszewicz, zapewniając jednocześnie o przychylności zarządu województwa dla inicjatyw środowisk białoruskich w rozwijaniu kultury, języka i podtrzymywaniu świadomości historycznej.

Województwo podlaskie jest tradycyjnym obszarem zamieszkania mniejszości białoruskiej. Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w naszym regionie żyje przeszło 38 tys. obywateli deklarujących tę narodowość (w całej Polsce jest to niemal 45 tys.). Największe skupiska znajdują się w południowo-wschodnich powiatach: hajnowskim, bielskim, siemiatyckim, białostockim i w Białymstoku.

Samorząd Województwa Podlaskiego sukcesywnie wspiera mniejszość białoruską. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat liczne inicjatywy kulturalne, edukacyjne czy wydawnicze dofinansował kwotą niemal 500 tys. zł.

W piątkowym spotkaniu w urzędzie marszałkowskim wzięła udział także Angelika Melnikova, koordynator NZA.

***

Paweł Łatuszka to jeden z liderów białoruskiej opozycji. W przeszłości pełnił funkcję Ministra Kultury Białorusi, a także ambasadora tego kraju przy UNESCO, w Hiszpanii, Portugalii, Księstwie Monako. W 2019 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Akademickiego Teatru Narodowego im. Janki Kupały w Mińsku, z którego został zwolniony, gdy publicznie poparł protesty powyborcze na Białorusi.

Narodowy Zarząd Antykryzysowy, założony z jego inicjatywy, to tymczasowy organ społeczny, który ma zapewnić zachowanie i wsparcie administracji publicznej w Białorusi do czasu wybrania nowego rządu drogą demokratyczną przez obywateli Białorusi.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook