Dodana: 26 czerwiec 2022 17:40

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2022 09:32

Podlascy drogowcy obchodzili swoje święto

To oni budują i modernizują drogi, dbają o bezpieczeństwo ich użytkowników, poprawiają dostępność komunikacyjną regionu. W piątek (24.06) pracownicy Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Białymstoku spotkali się, by świętować Dzień Drogowca. Podczas uroczystości zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

Członek zarządu, Marek Olbryś w otoczeniu uczestników wydarzenia

Jak poinformowano podczas spotkania na inwestycje drogowe w Podlaskiem w minionym roku wydatkowano 107,05 mln zł, w tym kwota że z budżetu Województwa Podlaskiego na ten  cel wyniosła 45,31 mln zł.

Wicemarszałek podkreślał, że wykonane z tych środków przedsięwzięcia miały wysokie standardy jakościowe.

- Dziękuję za Waszą pracę na rzecz naszego województwa, dróg i środowiska. Wraz z całym zarządem cieszę się, że dzięki środkom z naszego budżetu możemy poprawiać jakość dróg. Wraz z radnymi wojewódzkimi zgadzamy się z tym, że budowa dróg jest bardzo ważną inwestycją w rozwój województwa – mówił Marek Olbryś. - W związku z tym cały czas utrzymujemy finansowanie na tym samym poziomie – podkreślił.

Były podziękowania, podsumowania i plany na przyszłość. Mariusz Nahajewski, dyrektor PZDW, przybliżył zgromadzonym inwestycje zrealizowane w 2021 r. Droga wojewódzka z Klimaszewnicy w kierunku Osowca, przebudowa drogi w Milejczycach, droga i estakada Zabłudów-Nowosady – to tylko niektóre obiekty, w których powstaniu brali udział drogowcy z PZDW.

- To był trudny rok, ale owocny w remonty i inwestycje. Dzięki rekordowym kwotom, jakie przeznacza samorząd województwa na remonty dróg, możemy sprawnie realizować przedsięwzięcia drogowe tak ważne dla naszego regionu – powiedział Mariusz Nahajewski.

Tomasz Wróblewski, zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówił jak ważne są drogi wojewódzkie. W sieci dróg, to one odgrywają istotną rolę, gdyż drogi krajowe nie są w stanie połączyć ze sobą ośrodków miejskich i podmiejskich.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikołaj Janowski - radny wojewódzki, Przemysław Sarosiek - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Białymstoku oraz Grzegorz Wilczyński – dyrektor WORD w Suwałkach, dyrektorzy w urzędzie marszałkowskim: Joanna Sarosiek - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Zbigniew Piotrowski - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, a także przedstawiciele białostockiego oddziału Polskiej Grupy Energetycznej.

tekst: Paulina Dulewicz
fot.: Paweł Krukowski

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook